VAN DE VOORZITTER, AD INTERIM VOORZITTER OM PRECIES TE ZIJN

Op veler verzoek presenteren wij jullie een heuse “Serviant”. Voor degene  die nog niet zo lang bij de club zitten, zal ik even uitleggen wat dat is. Jaren  geleden, ik gok een jaar of 8 geleden voor het  aatst, was de Servia-krant het  communicatiemiddel van de vereniging. Inmiddels zijn er meer kanalen om  te communiceren. Maar ja, niet iedereen is even social media minded en een  boekje leest ook gewoon lekker af en toe. We hebben ons als bestuur daarom  voorgenomen om twee keer per jaar een Serviant uit te brengen, naast de  gebruikelijke tribuneblaadjes die bij thuiswedstrijden verspreid worden.  Zoals elke Serviant destijds begon, begint ook deze met een stukje “Van de  voorzitter”. Ad interim om precies te zijn. Aangezien ex-voorzitter Huib  Zevenhuizen wethouder is geworden  binnen de gemeente Vijfheerenlanden, heeft hij zijn voorzitterschap neergelegd.

 Binnen het bestuur hebben we gekeken wie zijn functie over wil nemen, in ieder geval tot aan de volgende Algemene Leden Vergadering. Ik heb daarop “ja” gezegd. Voel je vrij om voor de komende ALV aan te geven als je voorzitter zou willen worden. Dit kun je bij het bestuur kenbaar maken. Als niemand zich hiervoor meldt zal ik het definitief op me nemen. De afgelopen periode is mij veel gevraagd hoe het is om a.i. voorzitter te worden van Servia. Het antwoord is heel simpel. Er zal in praktijk niet gek veel veranderen. We hebben elke anderhalve maand een bestuursvergadering waar we met het bestuur alles bespreken en eventuele beslissingen nemen. We hebben een mooie mix van mensen zitten die ieder op eigen wijze een bijdrage leveren. Ik hoef het dus niet alleen te doen en daarbij hebben we een mooie, gezellige club om trots op te zijn. We hebben een stabiel aantal leden, een schitterende sportaccommodatie, een groot aantal vaste supporters en niet te vergeten veel vrijwilligers. Onlangs vroeg een journalist in een interview met Huib en mij wat ik zou willen veranderen aan de club of welke uitdagingen er liggen. Er is niet veel nodig op dit moment, we hebben over het algemeen heel tevreden leden en de club is stabiel. Het enige waar we ons als bestuur zorgen om maken is het financieel gezond houden van de club. Hierover schrijft Sjoerd, de penningmeester, ook in deze Serviant. We hebben de verwachting dat de ingezette acties een positief resultaat zullen hebben. Mocht je tijdens het lezen van bovenstaande een goed idee hebben om de club nog mooier te maken, schiet mij gerust eens aan in de sporthal.