Contributie

Contributie 
De contributiebedragen hieronder worden per kwartaal geïncasseerd in de week na 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april. Het seizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.

Soort lidmaatschap (bedragen seizoen 2023-2024)
Voor het seizoen 2023-2024 zijn de contributies* als volgt door het bestuur vastgesteld:

Soort lidmaatschapPer Kwartaal
Jeugd tot 8 jaar35,50
Jeugd tot 12 jaar48,50
Jeugd tot 18 jaar61,50
Jeugd tot 18 jaar geen wedstrijden48,00
Senioren competitie92,50
Recreanten56,00
Recreanten competitie64,00
Verenigingsleden7,00
Gezin (max. per adres)247,00

*Deze worden jaarlijks geïndexeerd en tijdens de ALV vastgesteld.

Wat kun je verwachten van de vereniging?
Als lid van Servia krijg je goede training en begeleiding, speel je wedstrijden, ontvang je een wedstrijdtenue (jeugd/mini’s uitgezonderd) en krijg je niet in de laatste plaats heel veel gezelligheid!!

Wat verwacht de vereniging van jou?
Het goed laten draaien van de vereniging kost heel veel mankracht. Van de leden wordt dan ook verwacht dat ze daar een bijdrage aan leveren. Dit kan zijn als trainer van een (jeugd)team, als scheidsrechter of als lid van een van de commissies.

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient per mail meegedeeld te worden aan leden@servia.nl voor 1 juni van het lopende jaar. Bij een te late opzegging wordt de contributie over het volgende jaar in rekening gebracht. Overige manieren waarop het lidmaatschap beëindigd kan worden staan vermeld in het Huishoudelijk Reglement, artikel 8. Het Huishoudelijk Reglement vindt u hier.

Aan de ouders
Als vereniging vinden wij het belangrijk dat kinderen sporten. In sommige gevallen laten de financiële middelen dat niet altijd toe. Als vereniging willen wij u attenderen op het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld Vianen.
Als uw kind volleybalt of gaat volleyballen zullen er ook uitwedstrijden gespeeld worden. Dit betekent voor u dat u met nog een ouder, twee à drie keer per jaar ingedeeld wordt om voor vervoer naar wedstrijden te zorgen. Als u niet kunt rijden op de aangegeven datum, dient u zelf voor vervanging zorgen.