Samenvatting Protocol Nevobo

De eerste trainingen zijn een feit en zelfs de eerste bekerwedstrijden zijn gespeeld. Vorige week publiceerde de Nevobo het protocol voor indoor volleybal. Hieronder volgt een samenvattingen een uitwerking van het protocol specifiek voor Servia. We willen met klem vragen om onderstaande goed door te lezen en het met je team hierover te hebben. We hopen van harte dat de competitie, mede door deze maatregelen, gewoon doorgang kan hebben. Daar worden we immers allemaal blij van.

Eerste even een andere mededeling: De ALV is verplaatst naar 6 oktober i.v.m. de beschikbaarheid van het theater.

Samenvatting Protocol Nevobo
Alle verenigingen dienen op hun website de regels van hun sporthal/kantine te publiceren. Check dus voordat je naar een wedstrijd gaat de website van de vereniging voor de meest recente informatie.
Er zijn corona-coördinatoren (zaalwachten) aanwezig die ervoor zorgen dat de huidige maatregelen worden nageleefd. Ook informeren zij de tegenstanders en scheidsrechters bij binnenkomst over de specifiek geldende regels van de vereniging/sporthal/beheerder.
Algemene RIVM richtlijnen blijven van kracht. Aanvullend heeft de Nevobo opgenomen:

• Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels
• Vermijd hard stemgebruik
• Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan

Afstand houden, zie schema hieronder:

Bij besmetting gelden de GGD richtlijnen. Bij meerdere besmettingsgevallen binnen een team waardoor een wedstrijd niet door kan gaan wordt contact met de nevobo opgenomen over de gevolgen voor de competitie.
Dit gaat via Cees de Groot (wedstrijd@servia.nl).

Toeschouwers:

 • Bij uitwedstrijden neem je zo min mogelijk publiek mee
 • Toeschouwers moeten zitten, staan mag dus niet.
 • Het gedrag van het publiek qua schreeuwen/zingen en dergelijke is de verantwoordelijkheid van de
  zaalwacht/coronacoördinator, niet van de scheidsrechter.

Schoonmaken: Bij wisselen van speelveld dient de spelersbank schoongemaakt te worden. Schoonmaakmiddelen op de bank en bij tellerstafel aanwezig. Ontsmet je handen na het gebruik van de tablet
voor het DWF, aan het eind van de wedstrijd tellertafel, scheidsrechtersstoel, volleybalpalen, spelersbank en
dergelijke schoonmaken. Kom al omgekleed naar de sporthal, zodat er voorafgaande aan de wedstrijd niet of nauwelijks gebruik gemaakt hoeft te worden van de kleedkamer. Probeer zoveel mogelijk thuis te douchen.
Het advies is om een mondkapje te gebruiken als er met meerdere volwassenen in de auto naar wedstrijden gereden wordt.


Door het Servia bestuur zijn nu voor de thuiszaterdagen de volgende maatregelen getroffen:

 • Bij binnenkomst in de sporthal zijn de regels duidelijk zichtbaar. De corona-coördinator/zaalwacht ontvangt het bezoekende team en wijst hen op de regels + overhandigen horeca-registratieformulier.
 • Alle thuis en uitspelende team worden verzocht omgekleed naar de sporthal te komen, vooraf zal er beperkte kleedkamerruimte beschikbaar zijn. Ook zal duidelijk vermeld worden dat voorafgaand aan de wedstrijd er geen garantie is op een plaats in de horeca. We raden dan ook aan om niet te vroeg te komen. Als de horeca vol is zal het team buiten moeten wachten tot de zaal vrij is.
 • Tussen de wedstrijden wordt een half uur langer gepland. De wedstrijdtijden worden momenteel hierop aangepast. Dit betekent dat er vanaf nu 2,5 uur per wedstrijd is ingepland. Teams mogen de hal
  niet in zolang de velden nog bezet zijn.
 • Bij alle wedstrijden is het mogelijk om met 20 mensen op de tribune plaats te nemen. Aangezien dit een beperkt aantal is vragen we om zo min mogelijk publiek uit te nodigen (geldt in ieder geval voor
  tegenstanders). Bij H1 zullen extra zitplaatsen in de zaal gecreëerd worden. Al het publiek is verplicht te zitten en vol is vol.
 • Het publiek voor de wedstrijd van H1 willen we vragen zoveel mogelijk de livestream te gebruiken. Op die manier kan de wedstrijd toch nog gevolgd worden. Mocht de tribune en de zaal vol zijn, dan is er toch de mogelijkheid om de wedstrijd te volgen via de livestream in de horeca.
 • Op thuiszaterdag stellen we een zaalwacht in die, in lijn met het Nevobo protocol, eveneens op die dag optreedt als coronacoördinator (duidelijk herkenbaar). Elke thuiszaterdag zal dit van een ander
  seniorenteam verwacht worden. De indeling hiervoor volgt samen met het fluit- en telschema. De taken van de zaalwacht worden apart gecommuniceerd.

Eerste ervaringen n.a.v. de trainingen
N.a.v. de afgelopen twee weken hebben we met de gemeente enkele evaluatiepunten besproken. Om die reden zijn de volgende aanpassingen/toelichtingen:
Om de horeca te betreden hoef je niet perse gedoucht te hebben. Wel kleed je je om zodat duidelijk is dat je niet in je bezwete kleren in de horeca plaatsneemt. Een jasje over je bezwete shirt is dus niet voldoende.
We hebben met de gemeente afgesproken dat:

 • de kleedkamers maximaal open zijn, dus niet eerder sluiten op een trainingsavond.
 • de bewegwijzering in de sporthal ook vanuit de kleedkamer zichtbaar zal worden.
 • dat de beschikbare douches (de 3 die open zijn) werken, zo niet graag bij de beheerder doorgeven.
 • ook de tribunes in zaal 3 en 4 aangepast worden tot het max. aantal stoelen van 20. De stoelen zijn bedoeld voor volwassenen, kinderen mogen voor de stoelen zitten. Staan achter de tribune is niet toegestaan. Deze regels worden zichtbaar opgehangen in de sporthal.
 • ontsmettingsmiddelen tijdens thuiszaterdagen door hen beschikbaar worden gesteld.
 • bij thuiszaterdagen meerdere prullenbakken in de zaal geplaatst worden (graag ook de tegenstander aanmoedigen hun eigen rommel op te ruimen na de wedstrijd).

We beseffen ons dat bovenstaande weer een waslijst aan regels is waar niemand heel vrolijk van wordt. Toch hebben we als bestuur op deze manier gemeend zo goed mogelijk gehoor te geven aan de richtlijnen die er zijn en de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. We rekenen dan ook op jullie medewerking. Voor de thuiszaterdagen zal er een overzichtelijke poster gemaakt worden waarop bovenstaande nogmaals samengevat
te lezen is.


Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur.