Horeca open, douches te gebruiken, de training officieel van start

Beste volleyballers van Servia,

Alhoewel enkele teams al begonnen zijn met trainen, is de echte aftrap van seizoen 2020-2021 voor veel teams maandag 31 augustus of donderdag 3 september. Vanaf maandag 31 augustus is de horeca in het sportcentrum weer geopend en zijn ook de douches weer te gebruiken. Samen met het sportcentrum en hun medewerkers zullen we er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat we zo normaal mogelijk en tegelijkertijd zo veilig mogelijk kunnen volleyballen. In overleg met het sportcentrum sturen we jullie de afspraken die gemaakt zijn. Dit zijn geen vrijblijvende afspraken. Eenmaal in de zaal is het de verantwoordelijkheid van de huurder (Servia dus) om zich aan de Corona-maatregelen te houden. We verwachten dat al onze leden hier op een verantwoorde manier naar zullen handelen.

Looproute door het sportcentrum

Douchen na de training (wedstrijden volgt later)

 • Maximaal 8 personen tegelijk omkleden per kleedkamer
 • Maximaal 3 personen tegelijk douchen per kleedkamer

Horeca afspraken

 • Vooraf aan de wedstrijden niet omkleden in de horeca, maar in de daarvoor bestemde kleedkamers.
 • Na afloop eerst douchen en omkleden, daarna betreden horeca
 • Teamtafels voor maximaal 8 personen op 1,5 meterafstand
 • 1 check-in formulier voor teams incl. 1 teamverantwoordelijke (aanvoerder)
 • Iedereen blijft aan tafel zitten op 1,5 meter en er wordt niet met tafels en stoelen geschoven.
 • 1 vaste speler per team die aan de bar een bestelling plaatst (om zo min mogelijk loopverkeer te krijgen)
 • Sporttassen en bidonrekken naast je stoel zetten en niet in de looproutes om de route zoveel mogelijk vrij te houden. (tassenrekken mogen niet meer gebruikt worden i.v.m. looproute).

Aanwezigheidscheck
Aanvoerders van de seniorenteams en de trainers van de jeugdteams krijgen de verantwoordelijkheid om bij te houden wie op welke avond aanwezig is tijdens de training en in de horeca. Bij een mogelijk bronnenonderzoek dienen zij dit voor te leggen bij de GGD. Vanuit de horeca is er een registratieformulier (zie bijlage, deze is ook in de horeca beschikbaar). Voor de wedstrijden zal het digitaal wedstrijdformulier gelden als registratie.

Toeschouwers tijdens (jeugd)trainingen
Het is ouders toegestaan om bij de training van hun kind te kijken, mits zij op de tribune plaatsnemen en 1,5 m afstand houden. Staan achter de tribune is niet toegestaan. Bij het betreden van de horeca dienen ouders zich te registreren met naam en telefoonnummer.

We sturen begin september een bericht over de start van de competitie, de toeschouwers tijdens wedstrijden, enz. Hierin nemen we de richtlijnen van de Nevobo mee (moeten we nog ontvangen).

Herhaling van bericht 16-8-2020
Om ervoor te zorgen dat we veilig met elkaar kunnen sporten en gezond blijven willen we jullie erop attent maken dat:

 • Iedereen die op vakantie is geweest naar een ‘oranje’ of ‘rood’ land in quarantaine gaat en dus niet mag trainen.
 • Iedereen die klachten heeft zich laat testen en zolang er geen resultaat is, niet komt trainen.
 • Algemene hygiënemaatregelen nog steeds van kracht zijn: niezen en hoesten in de elleboog, handen wassen voor en na de training, bij klachten thuisblijven en afstand houden waar mogelijk. Tijdens de trainingen is het niet verplicht om 1,5m afstand te houden. Verder zijn er wat volleybalspecifieke gebruiken die we graag onder de aandacht brengen:
 • In het volleybalveld tijdens de training is afstand van 1,5 meter niet verplicht, zodra de training over is en buiten het veld is dat wel verplicht.
 • Gewoontes zoals met z’n allen yellen, in het midden van het veld bij elkaar komen en handje klap geven raden we ten zeerste af.
 • Gebruik als team je eigen ballentas en mix deze niet met andere teams.
 • Zorg voor je eigen bidon, drink niet uit gezamenlijke waterflessen.

We hopen jullie voldoende geïnformeerd te hebben. Voor eventuele vragen kunnen jullie contact opnemen via bestuur@servia.nl.

Namens het bestuur van volleybalvereniging Servia,
Johan Beijen (Voorzitter)