Parkeren bij Helsdingen

Beste gebruikers van Helsdingen Sport en Cultuur,

Met dit bericht vragen wij uw aandacht voor het parkeren rondom Helsdingen.

Met de toevoeging van de blauwe zaal aan ons complex, weten nog meer mensen Helsdingen te vinden.

Daar zijn wij erg blij mee maar dat betekent ook extra drukte in en om het gebouw.

Om uw auto’s, fietsen, etc. allemaal een plek te bieden hebben wij een ruime parkeerplaats die met de toevoeging van de blauwe zaal zelfs nog is uitgebreid met enkele parkeerplaatsen.

Ondanks onze ruime parkeervoorzieningen zien en horen wij dat gebruikers van Helsdingen ook gebruik maken van de parkeervoorzieningen in de woonwijk Helsdingen, direct tegenover ons. Dit is niet de bedoeling.

Wij verzoeken u hierbij om gebruik te maken van onze eigen voorzieningen en niet in de woonwijk te parkeren.

De bewoners ervaren nu regelmatig dat er voor hun onvoldoende parkeerplaatsen zijn doordat deze ingenomen worden door bezoekers van Helsdingen.

Dit geldt overigens ook voor het brengen van gebruikers van Helsdingen in de woonwijk. Deze extra verkeersbewegingen zorgen voor onveilige situaties (o.a. keren op de weg, dubbel parkeren) en hebben ook al geresulteerd in schade aan de eigendommen van de bewoners (o.a. groenafscheiding die omgereden is).

De wijk Helsdingen ligt gunstig en nodigt wellicht uit om daar te parkeren. De wijk is echter ingericht op het aantal woningen en niet op bezoekers van Helsdingen Sport en Cultuur. Neem daarom de moeite om bij ons te parkeren en niet bij onze buren.

Zowel de bewoners als wij van Helsdingen gaan graag als goede buren met elkaar om, helpt u ons hierbij?

Alvast bedankt.

Team Helsdingen Sport en Cultuur