Servia neemt (helaas) afscheid van voorzitter Huib

Beste leden,

Sinds het voorjaar van 2007 ben ik de trotse voorzitter van onze mooie club en nu, na bijna 12 jaar neem ik afscheid. Een beetje weemoedig maar met trots en met vertrouwen in de toekomst van Servia. Bij mijn aantreden was er sprake van enige onrust: een bestuur dat er bijna in zijn geheel mee stopte, een (zeer) beperkt aantal mensen dat een veelvoud aan taken uitvoerde, een H1 dat uit elkaar viel en op een speler na vertrok en, last but not least, na de brand in Helsdingen in 2003 speelden we in een “tijdelijke” hal die verre van ideaal was. Ik herinner me de eerste ALV’s na ons aantreden als tumultueus, chaotisch en vooral verwijtend van toon. Ze werden in die beginperiode ook drukker bezocht dan de afgelopen jaren, meestal een graadmeter voor onvrede. Terugkijkend heb ik de beginjaren ervaren als een intensieve, drukke periode. Wat mij betrof moest het ambitieniveau van de vereniging omhoog, moest er meer ingezet worden op het aantrekken van jeugdleden en moest de betrokkenheid, en daarmee de inzet, van onze leden bij de vereniging omhoog. Oh ja, we wilden ook nog een nieuw sportcentrum! Er zijn veel zaken die we in die begintijd in gang gezet hebben die nu als vanzelfsprekend gelden. Zo konden in die tijd kinderen pas vanaf 8 jaar op volleybal, werd er door niemand vaker dan 1 keer per week getraind en waren die trainingen soms meer bezigheidstherapie dan bedoeld om daadwerkelijk iets te leren. Als ik zie hoe we er nu voorstaan denk ik dat er een flinke ontwikkeling heeft plaatsgevonden en daar ben ik trots op. We zijn prestatiegerichter zonder de familiale gezelligheid uit het oog te verliezen en het niveau is onmiskenbaar omhoog gegaan. Speelde H1 in 2007 noodgedwongen 1eKlasse, het is nu 2eDivisie. Bij de dames komt die opgang nu, met de toegenomen kwaliteit van onze jeugdspeelsters, ook op gang. De betrokkenheid van onze leden is, als ik geluiden van andere verenigingen hoor, ongeëvenaard. En de gezelligheid op de tribune en zeker op onze feesten is bijna berucht. Oh ja, we spelen inmiddels ook in een prachtig, nieuw sportcentrum!

Uiteindelijk is dit sportcentrum de aanleiding voor mijn afscheid nu als voorzitter. Door mijn inzet voor een nieuwe accommodatie kwam ik in aanraking met de lokale politiek wat na 4 jaar gemeenteraad nu resulteert in een nieuwe functie als wethouder van de gemeente Vijfheerenlanden. Een prachtige uitdaging maar ook meteen het verplichte einde van mijn voorzitterschap. Met vertrouwen laat ik de vereniging echter over aan de volgende generatie bestuurders waarvan de meesten alweer een flink aantal jaren meedraaien en de kar trekken. Met veel plezier kijk ik terug op deze voor mij onvergetelijke periode waarin we met de inzet van vele enthousiastelingen de club gemaakt hebben tot wat hij nu is. En dat is, zoals ik al jaren zeg tegen iedereen die het maar wil horen: de mooiste, de beste, de grootste, de leukste en gezelligste volleybalvereniging van Vianen en verre, verre omstreken! Ik dank iedereen met wie ik heb mogen samenwerken, de huidige en oud-bestuursleden, het door de jaren heen gegroeide grote aantal vrijwilligers en iedereen die zich betrokken voelt bij de club. Het ga jullie goed, het ga de vereniging goed en ik zie jullie graag op de tribune.

Huib

De ex-voorzitter

Binnen het bestuur is besproken wie de voorzitterstaak over gaat nemen. Johan Beijen zal waarnemend voorzitter zijn, in ieder geval tot de volgende ALV in oktober. Hierover later meer informatie.