Update Servia 24 maart

Beste volleyballers van Servia, 

We missen jullie! We missen de gezellige trainingsavonden waar achteraf in de sportbar nog een drankje gedronken wordt. We missen de overvolle tribunes op de thuiszaterdagen waarbij alle Serviateams elkaar toejuichen die tot de mooiste overwinningen leiden. We missen de volleybal in onze handen, het zweet op onze rug, het geluid van een harde smash, de muziek van DJ Bjorn, een echt Serviafeest, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Samengevat, we missen jullie! 

Gelukkig is er sinds kort wel weer iets mogelijk. Veel jeugdteams trainen inmiddels op de beachvelden en ook de leden onder de 27 jaar zijn weer van start te gaan. Sinds vorige week is het voor leden boven de 27 jaar ook toegestaan om buiten te trainen. 

Beachvolleyballen 

Als vanzelfsprekend geldt voor iedereen dat de basis coronaregels van kracht blijven. Voor leden onder de 27 geldt dat zij tijdens de training GEEN 1,5m afstand hoeven te houden van elkaar, wel tot hun trainer. Boven de 27 jaar geldt dat er met een maximum van 4 spelers weer buiten getraind mag worden, mits er 1,5 meter afstand is. Het meest logisch lijkt om af te spreken dat er niet tegelijkertijd aangevallen en geblokt mag worden. Aan alle leden is verder zelf hoe zij deze 1,5 meter afstand behouden. 

Reserveringssysteem 

Vanaf 1 april willen we het voor al onze leden mogelijk maken om te beachvolleyballen. Dit kan dus met maximaal 4 spelers. We maken daarom geen trainingsschema behalve voor de jeugdteams. Op korte termijn lanceren we een online reserveringssysteem op onze website www.servia.nl. Zodra het reserveringssysteem online is sturen we daar meer informatie over naar iedereen. 

Beachvereniging en accommodatie 

We zijn op de achtergrond bezig met het oprichten van een SERVIA BEACH tak binnen de club. We hebben de gemeente gevraagd om de beachvelden in eigen beheer te krijgen. Dat is voor komend zomerseizoen goedgekeurd. Concreet betekent dit dat wij als vereniging de hele week gebruik kunnen maken van de velden, zonder hiervoor huur te betalen. In ruil daarvoor onderhouden wij de velden. Ook is het mogelijk om toernooien te organiseren, inclusief eigen horeca. Op trainingsavonden is het toegestaan om zelf een drankje mee te nemen en te nuttigen, als je maar geen troep achterlaat. We willen er een bruisende beachlocatie van maken. Eventuele niet-Sxervialeden die een veld willen gebruiken kunnen deze dan huren. 

Vorig seizoen bleek dat veel volleyballers liever op het zand spelen dan op het gras. In Lexmond liggen twee mooie beachvelden die wij daarom elke maandag en donderdag zullen huren. Zo kunnen zoveel mogelijk van onze leden weer volleyballen in de zomer! Als Servialid ben je deze zomer vanwege de situatie rondom corona ook automatisch lid van Servia BEACH. Leden van Servia BEACH maken gratis gebruik van de velden in Lexmond en Vianen. 

Contributie 

We hebben besloten om in april 2021 geen contributie te innen. Er wordt niet gevolleybald en hierdoor vallen de kosten lager uit. Wel investeren we nu extra in het regelen van een goed buitenseizoen voor al onze leden. Ook zijn wij voornemens om komend seizoen de contributie NIET te verhogen als gevolg van deze financieel gunstige situatie. Op de ALV in oktober zullen we alle financiële gevolgen nader toelichten. 

We hopen jullie snel weer te zien volleyballen op het zand! Vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur, Johan Beijen (voorzitter)