Update coronavirus

Vianen, 16 december 2020

Beste leden,

Tijdens de persconferentie van 14 december is besloten om alle binnensportlocaties na maandag 14 december te sluiten. De aangekondigde sluiting geldt voor ten minste vijf weken, in ieder geval tot en met dinsdag 19 januari. Tot deze tijd komen, ook voor de jeugd waar trainen nog was toegestaan, alle trainingen te vervallen.

Financiële compensatie

Servia heeft sinds half oktober 2020 tot half januari 2021 (15 weken) minder zaalhuurkosten. Dit komt doordat er voor jeugdleden geen wedstrijden zijn geweest. Senioren hebben daarnaast ook niet meer kunnen trainen.

Als bestuur hebben we daarom besloten om in januari 2021 geen kwartaalcontributie te innen. Voor jeugdleden is besloten om 50% van de kwartaalcontributie te innen in plaats van het volledige bedrag. Mocht je de club financieel willen steunen dan willen we je natuurlijk wel die optie bieden. Via dit online formulier kun je aangeven of we toch 50% of 100% van de kwartaalcontributie mogen innen (senioren) Voor jeugd geldt dat het dan gaat om 75% of 100%.

Afhankelijk van de situatie na half januari 2021 zullen we als bestuur een voorstel doen ter compensatie van de volgende kwartaalinningen. Deze verreken we dan in het laatste kwartaal (juli 2021) in de verwachting dat we dan een goede financiële balans kunnen opmaken. Voor eventuele vragen kunnen jullie contact opnemen via bestuur@servia.nl.

We willen jullie alvast bedanken voor jullie steun aan Servia en hopen jullie allemaal weer snel op het volleybalveld te zien. Voor nu wensen wij jullie hele fijne feestdagen en hopen jullie allemaal online te zien op maandag 28 december bij de oliebollenbingo!

Namens het bestuur van volleybalvereniging Servia,

Johan Beijen (Voorzitter)
Sjoerd Hendriks (Penningmeester)