Corona-update 4

Vianen, 29 juni 2020

Betreft: Corona-update 4

Beste Servia-leden,

Een vreemder einde van het seizoen hebben we nog niet eerder meegemaakt. Op 16 maart viel al het volleybal stil. Gelukkig kwam al vrij snel daarna het bericht dat de jeugd vanaf begin mei weer buiten kon trainen en niet veel later konden ook alle seniorenteams buiten trainen. De beachvelden en aangelegde grasvelden worden dan ook dagelijks gebruikt! Met de nieuwe versoepelingen in het vooruitzicht kunnen we ons ook gaan opmaken voor een nieuw volleybalseizoen. In deze update meer informatie over seizoen 2020-2021.

Volleybal zomerstop is officieel begonnen

Per 1 juli is het weer toegestaan om, onder bepaalde voorwaarden, binnen te sporten. We hebben als bestuur besloten om de trainingen niet meer voor de zomervakantie te hervatten maar eerst met ‘zomervakantie’ te gaan. Het zou gaan om ongeveer 2 a 3 weken voordat veel leden op vakantie zullen gaan. Er wordt dus, ondanks versoepelingen niet meer binnen gevolleybald de komende weken. Enige uitzonderingen zijn D1 en H1, zij zullen nog een enkele keer binnen trainen om hun selectie rond te maken.

Voorbereiding seizoen 2020-2021 eerder van start

We hebben bij de gemeente navraag gedaan over de mogelijkheden om eerder te starten dan in voorgaande jaren het geval was (31 aug). Dat is mogelijk! Dat betekent dat we alle teams de mogelijkheid bieden om vanaf maandag 17 augustus weer de zaal in te gaan om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. De coaches/trainers krijgen vanuit het bestuur een bericht waarin zij kunnen aangeven of de teams eerder willen starten met de trainingen. Te zijner tijd zullen we alle hygiëne maatregelen met jullie communiceren.

Buiten trainingen

De volleybal grasvelden en beachvelden blijven staan. Dat betekent dat er in de buitenlucht de hele zomer door gespeeld kan worden. We hanteren daarvoor het reeds gecommuniceerde trainingsschema. Mochten teams besluiten om te stoppen dan horen we dat graag (mail naar bestuur@servia.nl of een bericht naar Johan Beijen). Op die manier kunnen we het schema up to date houden en kunnen teams mogelijk ook op andere momenten gaan trainen.

Vooraankondigingen schoenenpasavond en ALV

Op maandag 31 augustus is de schoenenpasavond. De perfecte gelegenheid om nieuwe volleybalschoenen en andere kleding aan te schaffen voor het nieuwe seizoen. Een percentage van de verkoop is overigens voor Servia. Dus met de aankoop help je naast jezelf en Volleybaldirect.nl, ook je eigen club!
Op woensdag 23 september is de Algemene Ledenvergadering gepland. Zet deze datum alvast in je agenda. We hopen dat veel leden daarbij aanwezig zijn. We zullen onder andere aandacht hebben voor de financiële situatie van de club, na COVID-19. We hebben de verwachting dat er onderaan de streep geld overblijft omdat de zaalhuur niet doorberekent is. Tijdens de ALV bespreken we met al onze aanwezige leden hoe we hiermee omgaan.

Tot zover deze 4e Corona-update!

Vriendelijke groeten, mede namens het bestuur, Johan Beijen, voorzitter Servia