Update coronavirus: alle teams weer in training

Beste leden,
Via deze weg houdt Servia jullie op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. Middels deze zogenaamde ‘slow-blog’ delen we de stand van zaken m.b.t. trainingen, competities en andere relevante zaken.

Download hier ‘Maatregelen buitensporten Servia mini’s en jeugd’


Vianen, 11 mei 2020
Betreft: Corona-update en andere belangrijke zaken

Beste Servia-leden,

Op 18 april hebben we het laatste tribuneblaadje van dit seizoen verspreid en op 19 maart hebben jullie voor het laatst een bericht gestuurd over de perikelen rondom Corona. In de tussentijd is er veel gebeurd. Eerst willen we jullie puntsgewijs informeren over de stand van zaken rondom het Corona-virus.

 1. De gemeente heeft aangegeven de zaalhuur die we niet gebruikt hebben ook niet in rekening te brengen. Daar zijn we als vereniging erg blij mee!
 2. Op 21 april kondigde premier Mark Rutte aan dat kinderen t/m 18 jaar vanaf 28 april weer buiten in teamverband mogen sporten.
 3. De Nevobo heeft protocollen ontwikkeld die we als bestuur samen met een aantal jeugdtrainers hebben gebruikt voor onze eigen “Maatregelen om veilig buiten te sporten” (te downloaden bovenaan deze pagina).
 4. Op 1 mei heeft de gemeente en de Veiligheid Regio Utrecht (VRU) de noodverordening aangepast zodat trainen voor jeugdleden op de beachvelden achter Helsdingen weer mogelijk is.
 5. Vanaf woensdag 6 mei zijn de eerste voor alle jeugdleden gestart. Met het in acht nemen van de maatregelen lukt het om de jeugdteams allemaal één keer per week te laten trainen. De twee beachvelden zijn hierdoor 4 avonden van 18.00-21.00 uur gevuld.

Buiten sporten door senioren
Op woensdagavond 6 mei werd eveneens bekend gemaakt dat het georganiseerd buiten sporten voor volwassenen per 11 mei ook weer is toegestaan, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. We zijn natuurlijk erg blij met dit bericht en willen niets liever dan voor al onze leden het beachvolleyballen op korte termijn mogelijk maken. Maar… gezien de beperkte hoeveelheid beachvelden en de beperking die er is op het maximaal aantal spelers per veld (6), is het niet realistisch te denken dat we vanaf volgende week maandag weer allemaal aan het sporten kunnen. We vragen nog even om jullie geduld en doen er op de achtergrond alles aan om het beachvolleyballen op korte termijn voor zoveel mogelijk leden weer mogelijk te maken. Er is direct contact gelegd met de gemeente over tijdelijke uitbreiding van de beachvelden op het grasveld naast de sporthal. Dit is in de onderzoeksfase. Er is zeker sprake van een welwillendheid van beide partijen. Hierover later meer. Als dit echter te lang zal duren dan gaan we zoveel mogelijk over de week spreiden.

Contributie
Op 19 maart hebben we al gecommuniceerd dat de contributie gewoon doorloopt en dat het bestuur aan het eind van het seizoen de financiële gevolgen inzichtelijk zal maken. Naar aanleiding daarvan komt het bestuur met een mogelijk compensatievoorstel wat op de ALV (algemene ledenvergadering) in oktober besproken zal worden. Mocht u in financiële problemen zitten dan kunt u contact opnemen met Jessica Beijen 06-30988687 (ledenadministratie) om afspraken te maken over de te betalen contributie.

Tot zover de Corona-update!
Tot slot nog twee zaken die we u niet willen onthouden.

Bert van Loo
Op 24 april ontving Bert van Loo, al 40 jaar trainer bij Servia en steevast organisator van het mini-kamp, een Koninklijke onderscheiding van de burgemeester. Als bestuur van Servia hebben we Bert hiervoor aangedragen. Naast zijn vrijwillige inzet voor onze volleybalvereniging is Bert ook actief voor de Protestantse Gemeente Vianen en vicevoorzitter van stichting “Vegen voor Roemenië”. Kortom een dik verdiend lintje!

Vrijwilligers BBQ in Corona-tijd
Het was helaas niet mogelijk om de altijd gezellige vrijwilligers-bbq te organiseren om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Om die reden ontvingen alle vrijwilligers van Servia vorige week hun eigen BBQ pakket met deze videoboodschap. Nogmaals een dank voor een ieder die zich vrijwillig inzet voor onze mooie volleybalclub!

We hopen dat jullie allemaal gezond zijn en blijven en dat we snel elkaar weer op de beachvelden treffen. Houd onze sociale media en website in de gaten voor tussentijdse updates. Voor eventuele vragen kunnen jullie contact opnemen via bestuur@servia.nl.

Namens het bestuur van volleybalvereniging Servia,
Johan Beijen (voorzitter)


5 mei 2020
Trainingen voor mini’s en jeugd worden hervat

Maatregelen om veilig buiten te sporten

Enkel bedoeld voor mini’s (4 t/m 12 jaar) en jeugd (13 t/m 18 jaar) van volleybalvereniging Servia. Onderstaande afspraken worden door de trainers van Servia gedeeld met hun jeugdspelers en de ouders van de mini’s. Verder zal deze informatie op de website www.servia.nl gepubliceerd worden.

De beachvelden achter Helsdingen zijn per 1 mei door de gemeente vrijgegeven voor volleybaltrainingen van mini’s en jeugd t/m 18 jaar. Vanaf woensdag 6 mei zullen de eerste training van Servia starten volgens onderstaand schema:

18.00-19.15 uur 19.30-21.00 uur
MaandagMini 2 & 4-5 (Tamara/Marcel) JA1 (Robert/Pim)
DinsdagJC1 (Paul) MA2 (Joep)
WoensdagMini 5-6 (Inge, Sara, Ilse) MC1 (Mats/Rick)
DonderdagMB1 (Christopher/Marc) JB1/MA1 (Veroniek/Casper)
9.00-10.00 (start 17 mei) 10.15-12.00
ZaterdagSpeeltuin (Bert van Loo) Velden beschikbaar op aanvraag

De opzet:

 • We bieden alle jeugdleden minimaal 1 keer per week 1 tot 1,5 uur training aan. Wanneer mogelijk kan dit uitgebreid worden. Dat is afhankelijk van de beschikbaarheid van het veld en de trainer(s).
 • Het staat jeugdleden vrij om deel te nemen. Ook trainers geven zelf aan of ze wel of geen trainingen willen verzorgen.
 • Na de training en voorafgaand aan de training blijven ouders en jeugdleden niet ‘hangen’ rondom het veld. Ouders brengen hun kind max. 5 minuten voor aanvang van de training en halen hun kind aan het eind van de training direct weer op.
 • Jeugdleden die komen sporten komen max. 5 minuten voor aanvang naar het beachveld en vertrekken direct na de training weer naar huis.
 • Tussen de trainingen is 15 minuten wisseltijd gepland.
 • Er mag alleen gebruik van het beachveld gemaakt worden als er een trainer van Servia aanwezig is.
 • De trainer die op dat moment training geeft is verantwoordelijk voor het naleven van dit protocol, hij of zij is dus een voorbeeldfunctie voor de jeugdleden.
 • De velden zijn opgezet en blijven staan. Gelieve niet onnodig de netten van hoogte verwisselen. De lijnen liggen goed, hier hoeft niemand meer iets aan te doen.
 • Per veld zijn er maximaal 12 mini’s en een of meerdere trainer(s).
 • Er zullen geen andere activiteiten zoals toernooitjes plaatsvinden.
 • Trainers geven instructie met 1,5 m afstand van hun sporters.
 • Alleen trainers hebben toegang tot het materialenhok, denk hier ook aan 1,5 m afstand.

Hygiëne afspraken:

 • We houden ons aan de standaard richtlijnen: afstand houden, niezen en hoesten in de elleboog, bij klachten niet komen, bij klachten binnen het gezin ook niet komen. Dit geldt voor trainers, spelers en ouders. Bij twijfel of je wel of niet mag komen kun je contact opnemen met Nienke Hendriks (06-46660534). Ook voor andere vragen over hygiëne kun je aan Nienke stellen.
 • Op de locatie zijn de voorzorgsmaatregelen zichtbaar voor trainers en de sportende jeugd.
 • Er zijn 12 nieuwe beachballen aangeschaft, deze worden na elke training gereinigd. Dit gebeurt met schoonmaakmiddel en water. Dat is aanwezig.
 • Elke training start met het wassen van de handen. Desinfectie, papieren doekjes en water zijn aanwezig.
 • Er kan geen gebruik gemaakt worden van toiletten/douche.

Specifiek voor 13 t/m 18 jaar (ABC jeugd Servia):

 • Jeugdleden zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en het zich houden aan de richtlijnen. Denk aan de standaard richtlijnen: afstand houden, niezen en hoesten in de elleboog, bij klachten niet komen.
 • Per veld zijn er maximaal 6 spelers en een trainer. Zij blijven gedurende de training op hun eigen veld. Als de trainer meerdere velden tegelijk traint is het de trainer toegestaan van veld naar veld te verplaatsen. Max. 4 spelers per speelhelft.
 • Oefening worden zodanig opgezet dat er 1,5 m afstand tussen de sporters blijft. De Nevobo zal ook voorzien in oefenmateriaal. Er wordt geen systeemspel gespeeld (om onnodig wisselen te voorkomen). Veel in tweetallen tegenover elkaar, eventueel aangevuld met kracht/conditie oefeningen.
 • Jeugdleden kunnen door de trainer weggestuurd worden als zij zich bewust niet aan de richtlijnen houden.

Bij calamiteiten of onduidelijkheden ter plaatse kan er contact opgenomen worden met Lars Oostrom (06-27058341).


24 maart 2020
Evenementen t/m 1 juni uitgesteld


19 maart 2020
Bericht van het bestuur

Beste Servia-leden,

Vorige week informeerden wij jullie reeds over het sluiten van Helsdingen en het besluit van de Nevobo om alle wedstrijden t/m 31 maart af te lasten. Inmiddels heeft Helsdingen de deuren tot nader order gesloten en heeft de Nevobo laten weten dat de competities ten einde zijn. Natuurlijk is het erg jammer dat we op deze manier het seizoen moeten afsluiten, maar de redenen hiervoor zijn zeer begrijpelijk en zorgwekkend. We hopen dat al onze leden en hun familie in goede gezondheid (blijven) verkeren.

Competitie-indeling seizoen 2020-2021

De Nevobo heeft haar leden opgeroepen om zich uit te spreken over de wijze waarop de competitie- indeling volgend seizoen tot stand zou moeten komen. Ze hebben hiervoor 3 opties:

 1. Er zijn dit seizoen geen kampioenen en degradanten, ieder team komt in 2020-2021 in dezelfde competitie uit.
 2. We hanteren de resultaten van een enkele competitie (volledige eerste seizoenshelft) om tot een eindstand te komen die de indeling voor volgend seizoen zal bepalen.
 3. We hanteren de huidige stand in de competities.

Als bestuur hebben we onze mening bij de Nevobo kenbaar gemaakt. We hebben gekozen voor optie 1 omdat we dit de meest eerlijke vinden. Daarbij denken we dat het voor de totale vereniging het meest gunstig uitvalt.

Evenementen

In de maanden april en mei staat het volgende gepland:

 • 4 april – Super Saturday (deze komt te vervallen, mogelijk begin volgend seizoen)
 • 11 april – Minitoernooi (deze komt te vervallen)
 • 16 mei – Eindfeest (vooralsnog gaat dit door, nadere info volgt)
 • 29 mei – Bedrijvenvolleybaltoernooi (vooralsnog gaat dit door, nadere info volgt)
  Aanmeldingen voor het toernooi blijven welkom

Contributie

Begin april innen we het laatste kwartaal van de contributie seizoen 2019-2020. Het is nog niet duidelijk tot wanneer we niet kunnen trainen en of dit überhaupt nog zal gebeuren voor de zomerstop. Zolang er geen duidelijkheid over is, loopt de contributie door. Aan het eind van het seizoen maken we de financiële gevolgen inzichtelijk. Naar aanleiding daarvan komt het bestuur met een mogelijk compensatievoorstel.

We hopen jullie voldoende geïnformeerd te hebben. Voor eventuele vragen kunnen jullie contact opnemen via bestuur@servia.nl. Voor nu veel gezondheid en let een beetje op elkaar!

Namens het bestuur van volleybalvereniging Servia,
Johan Beijen (voorzitter)


19 maart 2020

Door het afgelasten van alle volleybal gerelateerde activiteiten zijn leden van Servia creatief in de weer met thuisoefeningen. Ook via Instagram blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Volg @serviavolleybal.

View this post on Instagram

Goed bezig dame!! #wcvolley #challenge

A post shared by Servia Volleybal Vianen (@serviavolleybal) on


18 maart 2020
Nevobo: “Competities Topdivisie en lager gestopt”

De Nevobo maakt vandaag bekend dat alle competities van Topdivisie en lager per direct worden gestopt. Voor de Eredivisie is een alternatief play-off programma voorgesteld.

Vanwege het coronavirus kan in ieder geval t/m 6 april niet worden getraind en gespeeld. De laatste reguliere competitieronde staat op het programma voor 18 april. Na lang beraad is besloten dat er geen uitvoerbaar scenario bestaat om deze competities op een sportief gelijkwaardige en eerlijke manier tot een goed einde te brengen. De volleybalbond vraagt haar leden om actief mee te denken hoe er voor het seizoen 2020-2021 een eerlijke competitie-indeling kan worden gemaakt. Voor de Eredivisie is een alternatief play-off programma voorgesteld, dat, mits de omstandigheden het toelaten, eind april / begin mei kan worden gespeeld.

Lees het hele artikel van de nevobo hier.


Vianen, 16 maart 2020
Aan: alle leden van volleybalvereniging Servia

Beste leden,

Naar aanleiding van het persbericht van donderdagmiddag 12 maart is door de Nevobo besloten om alle competitiewedstrijden t/m 6 april 2020 af te lasten. Na contact met de gemeente zijn alle trainingen al afgelast. Het sportcentrum Helsdingen is vanaf 13 maart t/m in ieder geval 1 april gesloten. Alle trainingen komen in ieder geval t/m 6 april te vervallen.

De Nevobo zal zich de komende dagen beraden over de manier waarop de diverse competities en toernooien tot een goed einde worden gebracht.

Vanuit het bestuur communiceren we zodra er meer bekend is. Alle communicatie zal verlopen via:

– www.servia.nl
– Facebook (www.facebook.com/serviavolleybal) – Instagram (serviavolleybal)
– En de verschillende Whatsapp groepen

We hopen jullie voldoende geïnformeerd te hebben. Voor eventuele vragen kunnen jullie contact opnemen via bestuur@servia.nl.

Namens het bestuur van volleybalvereniging Servia, Johan Beijen (Voorzitter)

Actuele informatie vanuit de Nevobo kan hier gevonden worden.