Introductie van Casper Molenaar als jeugdcoördinator en jeugd-TC

Met ingang van dit seizoen is er binnen Servia voor gekozen om de technische zaken voor de jeugd en de senioren te scheiden.
Casper Molenaar is bereid gevonden om de rol van jeugd-TC op zich te nemen waar het gaat om de ABC-jeugd.

Ikzelf (Gerard de Zwart) blijf als TC het aanspreekpunt voor de Senioren en de Mini’s en zal de TC overkoepelend vertegenwoordigen binnen het bestuur.
Hiermee hopen wij de grote hoeveelheid tijd die gepaard gaat met de taken van de TC te verdelen over meerdere personen.

Casper zal voor de jeugd (en de ouders) het eerste aanspreekpunt zijn voor alle zaken en vragen die het bestuur niet aangaat.
Denk daarbij aan taken zoals de teamindeling, de afstemming van de trainingen bij de jeugd en gesprekken met de trainers.

Daarnaast zal hij als jeugdcoördinator zich bezighouden met het neerzetten en waarborgen van een doorlopende leerlijn in de trainingen.

Uiteraard blijft de trainer het eerste aanspreekpunt, Casper dient ter ondersteuning.

Op korte termijn zal Casper contact met de trainers opnemen om zich (waar nodig ) te introduceren en zijn ideeën af te stemmen.

We zijn heel blij met Casper zijn inzet en wensen hem veel succes!

Namens het bestuur,
Gerard de Zwart
Technische Commissie Servia