Concept teamindeling 2022-2023

Beste volleyballers van Servia, 

Net als alle andere jaren sturen we jullie hierbij de concept teamindelingen voor seizoen 2022-2023 (link onderaan dit bericht). We hebben met teams, trainers en soms individuele spelers gesproken over een optimale indeling. Ook zijn we druk bezig (geweest) met het vinden van geschikte trainers/coaches. Bij de teamsamenstellingen staat het verenigingsbelang voorop, vervolgens het teambelang en tot slot het persoonlijk belang. Voor het vinden van trainers/coaches ligt de eerste prioriteit altijd bij de mini’s en jeugd, vervolgens bij de senioren. 

In de indeling is te zien dat het voor zo goed als alle mini- en jeugdteams gelukt is om een trainer/coach te vinden! Daar zijn we dan ook erg blij mee. We verwachten op korte termijn ook een trainer voor JA1 te vinden.

Trainers/coaches tekort! 
Voor de seniorenteams is dat dit jaar echt een ander verhaal. We merken dat het heel moeizaam is om trainers/coaches te vinden. In de indeling zie je dan ook bij bijna alle teams staan dat er nog een vacature is. We zijn druk met het zoeken van nieuwe trainers of ‘oude’ trainers die het opnieuw willen gaan doen. Als bestuur maken we ons zorgen om deze ontwikkeling. Alhoewel we weten dat het vaak niet om de financiële vergoeding gaat, hebben we toch besloten om trainers/coaches vrij te stellen van contributie. Mogelijk dat dit net een laatste zetje kan zijn om JA te zeggen tegen het trainerschap. 

Trainerscursus/beginnerscursus 
Voor beginnende trainers is er begin van het nieuwe seizoen een Nevobo-beginnerscursus bij Servia te volgen. Dit gaat om 2 momenten van ongeveer 2,5 uur. Een aantal beginnende trainers heeft zich hier al voor opgegeven. Mocht je het trainerschap overwegen dan kun je altijd vrijblijvend aanhaken. Stuur een mail naar bestuur@servia.nl om je hiervoor op te geven. De planning: 

  • Zondag 28 augustus 9.30 uur deel 1 
  • Zaterdag 10 september 9.30 uur deel 2 

Trainingsschema’s en thuiswedstrijden
Nu de concept teamindeling bekend is wordt het tijd om de trainingsschema’s in elkaar te gaan draaien. Het probleem is echter dat een aantal trainers/coaches nog onbekend is en dat dit van grote invloed is op de schema’s. We zullen zeker op korte termijn met een eerste concept komen, maar de kans dat er nog wijzigingen plaats zullen vinden, is wel aanwezig! We rekenen op jullie begrip hiervoor.

Toelichting op de herenteams/jongens A-teams
Voor wat betreft de teamindelingen vinden we het belangrijk om onze keuzes toe te lichten m.b.t. H3, H4 en JA1, JA2. Dit zijn namelijk krap bezette teams. We hebben overwogen om hier 3 teams van te maken in totaal, maar besloten om dat niet te doen. In de indeling is te lezen welke teams van elkaar spelers kunnen lenen. We denken dat het structureel lenen een betere oplossing is dan teams samen te voegen. Voordeel voor de spelers is natuurlijk dat zij meer speeltijd krijgen en soms zelfs 2 wedstrijden mogen spelen! In het trainingsschema en de thuiszaterdagschema proberen we hier rekening mee te houden.

Bij vragen horen we het graag via bestuur@servia.nl

Sportieve groet,
Bestuur Servia

NB de indeling van de recreantenteams volgt binnenkort.

Bekijk hier de concept teamindeling 2022-2023