Bericht voor alle bezoekers sporthal Helsdingen

12 november 2021

Beste sportaanbieders,

Naar aanleiding van de persconferentie op vrijdag 12 november 2021 zijn er, vanwege de snelle toename van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuis opnamen, ook voor de sport nieuwe maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zullen zaterdag 13 november 2021, om 18.00 uur ingaan en duren in ieder geval tot en met zaterdag 4 december 2021.

Hieronder voor alle duidelijkheid de belangrijkste maatregelen voor sport vanaf zaterdag 13 november 2021:

  • De belangrijkste basisregels blijven van kracht; handen wassen, géén handen schudden, hoesten en niezen in elleboog en waar mogelijk 1,5 meter afstand.
  • Sportbeoefening voor alle leeftijden blijft mogelijk, inclusief wedstrijden voor zowel professionele- als amateursport.
  • Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele- en amateursport is niet toegestaan.
  • Strikt noodzakelijke “rijouders” van uitspelende teams zijn zogenaamd functioneel en krijgen op vertoon van een coronatoegangsbewijs toegang.
  • Kantines zijn gelijkgesteld aan de “gewone” horeca. Dat betekent dat De VIJF Heeren om 20.00 uur de deuren sluit.
  • Bij het betreden van Helsdingen Sport en Cultuur is het tonen van een geldig coronatoegangsbewijs verplicht is vanaf 18 jaar.
  • Dit geldt ook voor onze kleedkamers, toiletten en horeca.
  • Placering in horeca is verplicht
  • Ouders of begeleiders van kinderen op zwemles mogen wel mee naar binnen en helpen bij het omkleden op vertoon van een coronatoegangsbewijs. Ze mogen niet mee de zwemzaal in maar wel geplaceerd wachten in de horeca.

Laten we hopen dat deze maatregelen inderdaad zorgen voor afname van het aantal ziekenhuisopname en dus alleen voor de komende drie weken zullen gelden. Het kabinet zal hier op vrijdag 3 december 2021 een beslissing over nemen.

Team Helsdingen Sport en Cultuur.